header
header
header
header
header  
header Home arrow Lezersreglement
 
Lezersreglement PDF Afdrukken E-mail

LEZERSREGLEMENT

 

  1.  Het lidmaatschapsgeld bedraagt vanaf 1.1.2020 € 30 per gezin per  kalenderjaar.
  2. De uitleningen zijn kosteloos voor maximaal 4 weken. Indien u de boeken niet op tijd terugbrengt,  betaalt u daarna € 0,50 boete per boek per termijn van 4 weken. Voor luisterboeken bedraagt de boete € 2 per termijn van 4 weken.
  3. Het aantal boeken dat tegelijkertijd per lezer kan worden ingeschreven, is beperkt tot 5 jeugdboeken, 1 luisterboek en 3 boeken voor volwassenen.
  4. De uitleningstermijn is vastgesteld op vier weken. Verlengingen zijn in principe slechts één maal mogelijk, dit kan telefonisch op de nummers die op de lidkaart staan of via de website. 
  5. De lezer mag onder géén beding de boeken verder uitlenen aan derden.
  6. Van de lezer wordt verwacht dat hij de grootste zorg zal dragen voor de hem toevertrouwde boeken. Elke beschadiging of verlies van de boeken dient vergoed te worden. Deze vergoeding wordt door de uitleencommissie vastgesteld.

 

                                                                                  De uitleencommissie

 

 

 
header header
header  
header